Автосервиз Каррефайн ЕООД открива нови работни места по схема НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 по ОПРЧР