ДОБРЕ ДОШЛИ В СЕРВИЗА
Автоцентър "CarRefine Ltd"

Заповядайте на адрес:
кв. Чепинци, ул. Стара планина №71, гр.София
на 50м. от разклона на Околовръстен път - северна дъга в посока Чепинци
Кликнете тук за GPS навигация и координати
Както и на адрес:
бул. Александър Малинов 2А,
Младост 4 Бизнес парк, гр.София

Доверен сервиз

Предлагаме основно, авто: Боядисване, Изправяне (PDR), Полиране и Туннинг. При нас също така е възможно да сключите автокаско и гражданска отговорност в Армеец,
Научете повече от тук

Доволни клиенти

Ние сме екип от професионалисти с обща цел - да докажем, че в България също можем да извършваме услуги на световно ниво! Доказвахме не един път, че това е възможна цел и дори успяхме да получим финансова подкрепа от евросъюза - Повече за нас от тук..

АВТО УСЛУГИ
12791073_957068204375443_3222426448466903329_n
Автобояджийски и тенекиджийски услуги, полиране и тунинг

Автоцентър КАР РЕФАЙН предлага професионални автобояджийски и автотенекеджийски услуги, в това число - цялостно или частично боядисване или пребоядисване на… Научете повече

PDR-технология-за-изправяне-на-детайли-след-градушка-Carrefine.bg
Изправяне по технология PDR

Изправяне и въстановяване на леки и тежки удари, както щети от градушки по PDR технология, която позволява отремонтиране без боядисване на… Научете повече

автобоядисване-с-airbrush-айрограф-автобояджийски-и-тенекеджийски-услуги--полиране-тунинг-КАР-РЕФАЙН-carrefine.bg
Нестандартни автобояджиски услуги

Автобоядисване с airbrush-айрограф. Подчертайте вашата индивидуалност с КАР РЕФАЙН. Предлагаме още професионално боядисване и полиране на джетове, лодки, скутери, мотори и други, възстановяване на ретро автомобили - от… Научете повече

Проект BG05M9OP001-1.003-0489-С01 "Нови работни места и устойчива заетост в "Кар Рефайн" ЕООД" има за цел: "Да се създаде възможност за продължителна заетост и квалификация на безработни и/или неактивни лица и младежи до 29 години в областта на техническото обслужване на автомобили". Специфичните цели на проекта са: 1. Да се открият и оборудват 13 нови работни места за безработни младежи до 29г. възраст и/или трайно безработни лица, с възможност за реализация по професия в "Кар Рефайн ЕООД". 2. Да се осигури устойчива и продължителна заетост на ново наетите за период минимум от 12 месеца. 3. Да се създаде възможност за придобиване на квалификация и умения по специалност на ново наетите безработни лица за ефективно професионално развитие в "Кар Рефайн ЕООД". Дейностите, които ще допринесат са реализиране на поставените цели са следните: Дейност 1: Организация, управление и контрол на дейностите по проекта. Дейност 2: Осигуряване на публичност и визуализация на дейностите по проекта. Дейност 3: Осигуряване на оборудване и обзавеждане на новите работни места. Дейност 4: Подбор и избор на 13 безработни/неактивни лица за новите работни места в "Кар Рефайн" ЕООД. Дейност 5: Осигуряване на устойчива заетост на ново наетите лица в „Кар Рефайн“ ЕООД. Дейност 6:Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по специалност „Автобояджийство“ на част от ново наетите служители. Реализирането на заложените дейности и постигане на поставените цели ще създаде възможност за устойчива заетост на 13 безработни лица от целевата група в автосервиз в град София, за минимум 1 година. Длъжностите, на които ще бъдат назначени новите служители са следните: 5 автобояджии; 3 автотенекеджии; 1 техник-механик ; 1 снабдител; 1 склададжия;1 офис-мениджър и 1 счетоводител. Петима от подбраните кадри ще бъдат обучени по част от професия ,специалност "Автобояджийство". Ще бъде осигурено ново техническо оборудване и обзавеждане, според нуждите на всяко ново работно място. Проекта стартира от 13.07.2016г и ще се изпълни в продължение на 15 месеца.

Scroll Up